Hus


SHH®, Suomi Hus og Hytter,
er varemerket for et utvalg finske
kvalitets-treprodukter.
Alle produktene leveres i tømmer eller
som bindingsverk og du kan velge
mellom alle tømmerprofiler.
Samtlige SHH®-modeller er også
tilpasset norske forhold og
byggeforskrifter.


Untitled document

Undermeny