Hytter og fritidsboliger


SHH® har utarbeidet et stort

utvalg av forskjellige hyttemodeller.

Blant våre modeller er det både stort

og smått, fra mindre fjellhytter til

storslagne representasjonhytter.


Det er vanskelig å si hvor skillet mellom fritidsboliger og hytter går. De helt minste hyttene, under 40 m² er presentert under kategorien Småhytter. Det beste er å gj øre seg kjent med de enkelte modellene.


Alle våre hytter og fritidsboliger kan leveres i både tømmer og bindingsverk. Dersom det skulle være ønskelig med andre løsninger enn de gitte modellene, kan vår designavdeling hjelpe deg med å skreddersy nye løsninger.

Undermeny