Levering

Vår standard leveringer inkl tømmerkasse, åser og bærende konstruksjoner, dører og vinduer samt alle trematerialer. Vi kan levere som tillegg, isolasjon, takstein, shingelltak, elemntpipe osv. om kunden ønsker dette.

SHH-sauna levering inkl. badstueutstyr som vedovn, elementpipe i stål, varmevannstank, vannkar med øse og sauna termometer.

 Leveringstid på materialer er min. åtte (8) uker etter skriftlig bestilling. SHH-pakke leveres direkte til byggeplass (må være vei for semitrailer). Kunden har ansvar for mottak og lossing av varer. Vi sørger tollklarering og mva.