Sauna 25 T
Saunaeieren som ønsker å vektlegge det sosiale ved saunakveldene sine, velger nok en sauna med en stue. Stuen er adskilt sauna-avdelingen slik at det ikke blir unødvendig fuktig i oppholdsrommet. Dette er en fomuftig Iøsning. En sauna med stue og bad kan plasseres ganske fritt forhold til hovedhytta i og med  denne saunahytta fungerer som en egen enhet.